Cách Tính Khối Lượng Giao Dịch (Trade Volume) Trong Forex

1889
Booking.com

Đối với các trader giao dịch trên thị trường ngoại hối Forex thì việc tối đa mức lợi nhuận kỳ vọng là mục tiêu cao nhất. Có rất nhiều công cụ được cung cấp để các nhà giao dịch sử dụng trong việc phân tích kỹ thuật. Đặc biệt, cách tính khối lượng giao dịch forex được xem là một trong 2 yếu tố phân tích kỹ thuật quan trọng bên cạnh dữ liệu về giá.

cách tính khối lượng giao dịch forex

Các khái niệm liên quan đến khối lượng giao dịch forex

Khối lượng giao dịch forex (hay Volume) là số lượng tiền tệ, các hợp đồng hay các cổ phiếu được thực hiện giao dịch trên thị trường trong một khoảng thời gian xác định.

Ví dụ: bạn thực hiện lệnh mua 5 cặp tiền tệ EUR/USD và bán 3 cặp tiền tệ JPY/USD trong 1 ngày, thì tổng khối lượng giao dịch forex của ngày đó của bạn là 6 đơn vị.

Bản chất của những cách tính khối lượng giao dịch forex để giúp các trader có cái nhìn tổng quát về thị trường. Khi khối lượng giao dịch tăng, giá tăng, chứng tỏ các nhà đầu tư cũng đang rất quan tâm đến những đồng tiền đó. Ngược lại, khối lượng giao dịch thấp, mức độ quan tâm thấp thì dẫn đến giá của đồng tiền có khả năng giảm.

Thực tế, khối lượng giao dịch là một chỉ báo giúp các trader nhận biết được tín hiệu thực tế của thị trường, công cụ để giúp cho các nhà đầu tư có thể xác nhận được:

Đơn vị tính và cách tính khối lượng giao dịch forex

Cách tính khối lượng giao dịch forex sẽ khác với việc theo dõi khối lượng, số lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Để tính được khối lượng giao dịch, chúng ta sẽ sử dụng đến công cụ chuyển động Tick (Tick movement).

cách tính khối lượng giao dịch forex

Tuy nhiên, công cụ này chỉ ghi nhận sự thay đổi của thị trường, chứ không đếm số lượng giao dịch được thực hiện. Ví dụ: khi thị trường di chuyển 1 tick, thì sẽ ghi nhận khối lượng giao dịch là 1 đơn vị, cho dù thực tế đã có 100 hay 1000 giao dịch đã được thực hiện.

Áp dụng khối lượng giao dịch forex (trade volume)

Như đã nói ở trên, trade volume sẽ rất hữu ích cho các nhà đầu tư nắm được những biến đổi về giá, xu hướng hoạt động của thị trường, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về việc áp dụng trader volume trong forex.

Xác nhận xu hướng

Mối tương quan giữa khối lượng giao dịch và giá có thể là đồng biến hoặc nghịch biến.

  • Đồng biến: khi xu hướng tăng: khối lượng sẽ tăng khi giá tăng và khối lượng giảm khi giá giảm.
  • Nghịch biến: khi xu hướng giảm: khối lượng tăng khi giá giảm và khối lượng giảm khi giá tăng.

Xác nhận sự đảo chiều

Sự đảo chiều của thị trường xảy ra khi trade volume đạt đỉnh.

  • Khối lượng giao dịch tăng đạt đỉnh điểm vào thời điểm này giá tăng, tuy nhiên người mua lúc này đã không còn đủ khả năng mua thêm được nữa nên không thể tiếp tục đẩy giá. Và sẽ dẫn đến kết quả là giá giảm.
  • Và ngược lại, khi khối lượng giao dịch tăng đạt đỉnh vào thời điểm giá giảm, người bán không thể bán tiếp được nữa nên không muốn giảm giá. Kết quả là giá đảo chiều.

cách tính khối lượng giao dịch forex

Có thể thấy, cách tính khối lượng giao dịch forex là một chỉ báo thực tế những biến đổi của thị trường mà hầu như không ai có thể tác động được. Công cụ này thường rất ít khi được các trader sử dụng. Tuy nhiên, khi kết hợp trader volume cùng các chỉ báo khác, thì việc đóng hoặc mở lệnh sẽ cho hiệu quả tốt hơn rất nhiều.

Bình Luận Bài Viết

Booking.com