Trách Nhiệm Của 5 Chủ Thể Khi Thẩm Định Xây Dựng Homestay  Theo Thông Tư 18, Đọc Ngay! 

108
Booking.com

Nếu đang quan tâm tới vấn đề thẩm định xây dựng homestay, bạn nên đọc ngay chia sẻ sau đây. Những gợi mở trong bài viết căn cứ vào thông tư 18 của Bộ Xây Dựng. Được ban hành vào ngày 30 tháng 06 năm 2016.

Tin rằng các kiến thức mà chúng tôi nói tới sẽ không lãng phí thời gian của quý vị vô ích. Vì thế đừng bỏ lỡ bất cứ phần nào bạn nhé! 

Trách nhiệm của các bên khi thẩm định xây dựng homestay theo thông tư 18 

Tại điều 4 của thông tư 18/2016/TT-BXD đã quy định rất rõ về trách nhiệm của các chủ thể liên quan tới việc thẩm định xây dựng homestay. Theo đó:

Đối với người quyết định đầu tư

Người quyết định đầu tư vào các dự án xây dựng có trách nhiệm sau:

 • Thứ nhất, họ có quyền và trách nhiệm yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình thẩm định xây dựng homestay.
 • Thứ hai, chủ thể này cần phân công, kiểm tra các hạng mục chuyên môn đúng với công tác thẩm định mà nhà nước đã yêu cầu.
 • Thứ ba, phía người quyết định đầu tư sẽ phê duyệt hoặc ủy quyền cho cá nhân phù hợp để thực hiện thao tác này. Việc phê duyệt liên quan tới thiết kế, dự toán kinh phí,…theo đúng luật định.
thông tư 18
Thẩm định xây dựng homestay

Đối với chủ đầu tư

Riêng chủ đầu tư cần thực hiện các công việc sau đây:

 • Thứ nhất, chủ đầu tư là người trình thẩm định xây dựng homestay theo quy định của thông tư 18.
 • Thứ hai, họ cũng là người kiểm tra, đối soát và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan thẩm định về chất lượng công trình.
 • Thứ ba, chủ đầu tư là chủ thể có quyền lựa chọn các cá nhân/tổ chức đủ năng lực để thực hiện hoàn thiện công trình như dự kiến.
 • Thứ tư, đồng thời các thông tin/hồ sơ liên quan tới việc thẩm định xây dựng homestay phải được lưu trữ đúng như quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Đối với cơ quan, tổ chức thẩm định:

Riêng đối với cơ quan thẩm định có quyền hạn và trách nhiệm như sau:

 • Thứ nhất, đơn vị này tổ chức thẩm định các hạng mục như thiết kế, dự toán, quy trình xây dựng như yêu cầu của pháp luật.
 • Thứ hai, các hoạt động của cơ quan này cần tuân thủ đúng theo Điều 71 và Điều 87 của Luật Xây dựng.
 • Thứ ba, cơ quan thẩm định cần báo cáo và giải trình về công tác thẩm định homestay khi có yêu cầu từ phía đơn vị điều tra.
 • Thứ tư, cơ quan thẩm định cũng phải lưu trữ các hồ sơ, tài liệu liên quan tới vấn đề kể trên theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 của Thông tư này.
thẩm định xây dựng homestay
Các vấn đề về pháp lý

Đối với tổ chức tư vấn xây dựng

Mặt khác, tổ chức tư vấn xây dựng có trách nhiệm tuân thủ các quyền và nghĩa vụ đã nêu rõ tại Điều 70 và Điều 86 của Luật Xây dựng. Đồng thời, đơn vị kể trên cần cung cấp đầy đủ thông tin, giải trình và chỉnh sửa nội dung theo yêu cầu từ phía chủ đầu tư và cơ quan thẩm định.

Nội dung thông tư 18 còn có gì đáng lưu tâm?

 Ngoài các thông tin vừa rồi, thông tư 18 còn đề cập tới những nội dung sau:

 • Trình tự thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
 • Hồ sơ trình thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.
 • Quy trình tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình thẩm định.
 • Những thông tin liên quan tới thực hiện thẩm định.
thẩm định homestay
Những điều cần lưu tâm

Bạn có thể truy cập vào meeyland.com để nắm rõ nội dung thông tư 18 một cách đầy đủ hơn nữa. Đừng quên kết nối với chúng tôi khi cần hỗ trợ thêm quý vị nhé! 

Bình Luận Bài Viết

Booking.com Booking.com